Jäsenyys

Seuraan otetaan jäseniksi pääsääntöisesti Pyhtään Myllykylässä asuvia tai henkilöitä jotka vuokraavat metsästysmaita Myllykylän Erä ry:lle. Jäseneksi pyrkivän tulee osoittaa kiinnostusta metsästystä, riistanhoitoa, kenneltoimintaa ja/tai ampumaharrastusta kohtaan. Suoritettu metsästäjäntutkinto katsotaan eduksi.

Hakemukset perusteluineen ja suosittelijoineen voi toimittaa tammikuun loppuun mennessä seuran sihteerille tai johtokunnalle, jolloin ne käsitellään kevään vuosikokouksessa. Vain henkilökohtaisesti allekirjoitetut hakemukset käsitellään.

Jäsenyys on aluksi koejäsenyys, joka kestää 2 vuotta. Sinä aikana jäsenen tulee osoittaa aktiivisuuttaan osallistumalla yhteisiin metsästystapahtumiin, kokouksiin, kilpailuihin, talkoisiin ja muuhun seuran toimintaan.

Jäsenmaksut 2019 alkaen

  • Liittyminen 150 €
  • Vuosimaksu 45 €
  • kannattavien henkilöjäsenmaksu 50 €
  • kertakaikkinen henkilökannattajajäsenmaksu 500 €
  • kannattavan yhteisöjäsenmaksu 100 €
  • kertakaikkinen yhteisöjäsenmaksuksi 1000 €

jasenhakemus (huom. jäsenmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa ja on aina sen mukainen)

Ohje: tulosta, täytä, allekirjoita ja toimita sihteerille tai puheenjohtajalle s-postilla tai kirjeellä (kts yhteystiedot)